Styret

Taternes Landsforening er en demokratisk interesseorganisasjon og på vårt årsmøte den 12.06.21 ble følgende valgt inn:

Holger Gustavsen
Holger Gustavsen

Styreleder

Odd Smerud
Odd Smerud

Nestleder

Linn Iren Oland
Linn Iren Oland

Styremedlem

Hjalmar Borge
Hjalmar Borge

Styremedlem

Elisabeth Karlsen
Elisabeth Karlsen

Styremedlem

Iris Holm Haug
Iris Holm Haug

Styremedlem

Sergej Munkvold
Sergej Munkvold

Varamedlem

Nina Pettersen
Nina Pettersen

Varamedlem

Jone Bakken Ellertsen
Jone Bakken Ellertsen

Varamedlem

Jan M. Arnesen
Jan M. Arnesen

Varamedlem

Svein Norheim
Svein Norheim

Varamedlem

Petter Ludvig Pettersen
Petter Ludvig Pettersen

Varamedlem