Hvem er vi?

Taternes Landsforening (TL) er en frivillig interesseorganisasjon, som ble stiftet våren 1995. TL er i dag landets største og eldste forening for tatere. TL samarbeider med tilsvarende foreninger internasjonalt.

TL mener at åpenhet er en forutsetning for å bekjempe diskriminering og mistenkeliggjøring. TL vil arbeide for at det skal bli større åpenhet om taternes kultur og liv, slik at taterne kan leve i det norske samfunn på egne premisser. TL arbeider for respekt, likeverd og mangfold blant taterne.
TL vil arbeide for at skoleverket bidrar til holdningsskapende arbeid og formidle kunnskap om taterne som en del av det norske samfunn. TL vil motvirke uforstand og uvitenhet hos representanter for offentlige myndigheter, og bidra til at taterne blir behandlet likeverdig med andre nordmenn.

Taterne er et folk med en rik kulturtradisjon og sterke familiebånd

Til tross for myndighetenes tidligere politikk, så har taterne klart seg selv. TL arrangerer samlinger og stevner hvor det er mulig å treffe andre tatere. Dette er viktig for samfølelsen. På flere av disse sammenkomstene har folk truffet igjen familiemedlemmer og slektninger, som de ikke visst noe om, eller som de hadde mistet kontakten med. TL vil arbeide med å bevare og bygge opp et fullstendig romanispråk. Dette er viktig for identiteten til vårt folk. TL tilbyr hjelp til kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel hjelp til erstatningssaker m.m.

TL vil motvirke uforstand og uvitenhet hos representanter for offentlige myndigheter, og vil bidra til å formidle kunnskap om taterne. TL ønsker å etablere kultursentre som kan brukes aktivt av de taterne som ønsker det. Disse kultursentrene skal være en møteplass og samlingssted og skal drives av og for tatere.

STØTT TATERNES LANDSFORENING

Hvorfor bli medlem?

Mener du at det er behov for en upolitisk organisasjon som fokuserer på taternes rettigheter i samfunnet? Taternes Landsforening tar sikte på å bli en sterk og slagkraftig organisasjon som beskytter taternes interesser. For å få til dette er vi avhengige av medlemmer og det er jo slik at jo flere vi er sammen jo sterkere er vi.

Dersom du er litt i tvil på hva du skal gjøre, og ønsker mer informasjon om Taternes Landsforening, send oss gjerne en melding ved å klikke på knappen nedenfor så tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

SAMMEN ER VI STERKE!